Entreprenadbesiktning

 

atri Landskapsingenjörer erbjuder entreprenadbesiktning av Patricia som är av RISE certifierad besiktningsman för Utemiljö. 

Vi gör entreprenadbesiktningar för mark såsom förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning och garantibesiktning. Vid besiktning av mark har växterna en självklar del. Utöver att de är en del i ovanstående besiktningar så gör vi särskilda kontroller av växtmaterial. Läs mer om dem nedan. 

Leveranskontroll av växtmaterial
En leveranskontroll av träd, buskar och perenner görs innan plantering. Här kontrolleras att kvalitet, sort, och storlek på växterna motsvarar det som föreskrivits och att inga skador uppkommit på växter och emballage under transport. Även e-certifikat och växtpass kontrolleras.

Att snabbt uppmärksamma bristande kvalitet innan plantering gör eventuella reklamationer lättare och säkrar att anläggningen kan nå färdigt resultat så snabbt som möjligt. 

Etableringskontroll
Etableringskontroll av växtmaterial görs påföljande växtsäsong efter plantering för att säkerställa att växtmaterialet utvecklas som förväntat. Genom att göra en etableringskontroll kan brister snabbare fångas upp och åtgärder såsom extra vattning och gödning eller byte av växter göras i god tid innan garantibesiktning. 


Varför certifierad besiktningsman för Utemiljö?
En certifierad besiktningsman för Utemiljö har dokumenterad kunskap inom växter och markfrågor, och arbetar i huvudsak med entreprenadbesiktningar enligt standardavtalen AB04 och ABT06.
Att anlita en certifierad besiktningsman för Utemiljö för dina entreprenadbesiktningar ger dig en trygghet i att besiktningen blir fackmässigt utförd av en person med rätt kunskap.   

Utbildningarna ges genom föreningen Besiktningsmän för utemiljö, BEUM. Föreningen bildades som en satsning på utbildning och certifiering inom besiktning av utemiljö. BEUM utvecklar certifieringskraven tillsammans med certifieringsorganet RISE. I kravspecifikationen för certifiering ingår tenterade kunskaper inom tre områden:

  • Växt och mark

  • Natursten, markbetong och asfalt

  • Entreprenadbesiktning och juridik 
     

Du kan läsa mer om BEUM och besiktningsman för Utemiljö här:

 

                                          BEUM besiktningsman för Utemiljö

Certifikatet förnyas vart femte år och en årlig uppföljning av utfört arbete görs av RISE.

För att kunna erbjuda kvalificerade besiktningstjänster har Patricia på atri Landskapsingenjörer genomgått utbildningar hos BEUM inom alla tre områden, och är av RISE certifierad besiktningsman för Utemiljö.