Inventering och kartor

 

En god överblick är grunden i en god förvaltning. Med en inventering kan vi kartlägga exempelvis skötselytor, underhållsbehov eller trädbestånd. Inventeringen kan också ligga till grund för ett kartmaterial.

Med ett kartmaterial kan du lättare beskriva ett uppdrag för en utförare. Kartorna kan innehålla allt från en översiktskarta med fastighetsgräns, skötselkartor som visar olika typer av skötselytor, snöröjningsplan med ytor för snöröjning och snöupplag eller mer detaljerade kartor såsom  planteringsritningar.

Vi anpassar alltid en inventering och framtagning av kartmaterial efter dina behov.