Lekplats och utegym

 

Fastighetsägaren är ansvarig för att alla platser som avsetts för lek är säkra och uppfyller ställda krav. 

Vi hjälper dig med allt från enstaka besiktningar till att hitta helhetslösningar för dina lekplatser.

Besiktning och tillsyn av din lekplats

En lekplats behöver kontinuerlig tillsyn och kontroll för att upptäcka eventuella risker som kan uppkomma till följd av bland annat vandalisering, nedskräpning och slitage. Enligt gällande standard SS-EN 1176-1177 ska både tillsyn, funktionskontroll och säkerhetsbesiktning utföras och dokumenteras regelbundet. 

  Installationsbesiktning görs innan en nybyggd lekutrustning tas i bruk för att säkerställa att   lekredskap monterats korrekt, och tillsammans med kringliggande ytor uppfyller ställda

  säkerhetskrav.

 

  Säkerhetsbesiktning bör utföras årligen för att fastställa säkerhetsnivån för redskap,

  fundament och kringliggande ytor enligt gällande standard.

  Funktionskontroll är en enklare kontroll där lekutrusningens funktion och stabilitet

  undersöks, särskilt i avseende på slitage. Funktionskontrollen bör utföras med högst

  tre månaders mellanrum.

 

  Tillsyn ska göras kontinuerligt, minst varannan vecka, i syfte att upptäcka eventuella risker.

atri Landskapsingenjörer erbjuder alla typer av besiktningar för lekplatser av Patrick som är certifierad lekplatsbesiktningsman. Till alla våra besiktningar levereras protokoll med bilder som visar eventuella fel med hänvisning till kod i rådande standard. 

Utegym

Även utegym består av rörliga delar som utsätts för slitage och behöver regelbunden kontroll för att säkerställa säkerheten.

 

Patrick utför även säkerhetsbesiktningar av utegym. Dessa görs mot ”Standard för permanent installerad fitnessutrustning för utomhusbruk” SS-EN 16630:2015.

Ritningsgranskning

Det är roligt att projektera och bygga nya lekplatser. Projektören har ofta en utmaning att sy ihop kreativa idéer om barnens lek med krav som finns på säkerhet. atri Landskapsingenjörer kan hjälpa dig som projektör med granskning av projekteringshandlingarna för att se om den nya lekplatsen uppfyller ställda säkerhetskrav enligt SS-EN 1176–1177. Ett extra öga på handlingarna kan ge en försäkran om att den nya lekplatsen kan byggas i sin helhet efter den vision som projektören har. 

 

Certifierad lekplatsbesiktningsman

Det är viktigt att anlita en besiktningsman som har dokumenterad kompetens inom området.

atri Landskapsingenjörer kan erbjuda besiktningar och rådgivning av Patrick som är certifierad lekplatsbesiktningsman både för lekplatser och utegym genom SERENO Certifiering AB.

 

SERENO bedömer personers förmåga att uppfylla kunders och andra intressenters krav på kompetens, och är genom SWEDAC ett ackrediterat certifieringsorgan.

 

Certifikatet förnyas vart femte år och en årlig uppföljning av utfört arbete görs av SERENO.

atri Landkapsingenjörer AB
 

Patricia 0709 60 05 85
Patrick 0709 60 05 89

info@atriab.se                         Org.nr. 556954-1112                            Bankgiro: 518-4627                      Innehar F-skattsedel

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now