atri Landskapsingenjörer AB drivs av Patrick Friberg och Patricia Vinkka som är utbildade landskapsingenjörer vid Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. Vi erbjuder stort engagemang och nyskapande i kombination med hög kompetens och lång erfarenhet i branschen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entreprenadföretag har gett mig erfarenheter inom bland annat personalfrågor, arbetsledning, budgetarbete, kalkylering och anbudsförhandlingar. Att kombinera detta med beställarrollen ger

mig idag ett bra helhetsperspektiv som jag alltid för med mig.

 

I mitt arbete som certifierad besiktningsman för lekplatser ger jag även utbildning och rådgivning till projektörer. Ur besiktningsmannens perspektiv är säkerhet och trygghet centrala frågor, och det är roligt att kunna kombinera dessa med kreativitet och nyskapande.

En säker lekplats behöver inte vara tråkig.

Jag inspireras av årstidsväxlingarna och trädgårdens olika skepnader under vår, sommar, höst och vinter. En del av min drivkraft genom åren har varit insikten av min egen begränsning och viljan att fortsätta utvecklas. Min mentor vid botaniska trädgården i Sankt Petersburg,

dr Gennady Firsov satte orden väl på detta när han sade

”Jag kan inte lära er allt, men jag ska försöka”.

Patrick Friberg

Mitt trädgårdsintresse väcktes i samband

med praktiskt trädgårdsarbete och trädgårdsutbildning.  Efter en tid valde jag att vidareutveckla mina kunskaper och läste till landskapsingenjör. När jag i mitt fortsatta trädgårdsarbete fick inblick i helheten av

en förvaltning visste jag att jag ville

fortsätta arbeta som utförare av markskötselentreprenader. Härifrån fortsatte min resa från Malmö till Stockholm.

Anställning hos både större och mindre

Patricia Vinkka

Jag är en kreativ tekniker som finner balans i

rollen som landskapsingenjör.

Min trädgårdsresa började tidigt och min första

trädgårdsutbildning gav grunden till ett fortsatt

växande intresse. Många års praktiskt

trädgårdsarbete, vidare utbildning till

landskapsingenjör och arbete som både

utförare och beställare har gett mig en

fantastiskt bred bas att stå på i mitt yrkesliv.

Jag har arbetat med allt från anläggning och

förvaltning i egen regi, skötselentreprenader,

upphandling, projektledning, tillgänglighet,

gestaltning, underhållsplaner, trädvårdsplaner, inventering och besiktning. Jag älskar hantverket i trädgårdsyrket och tycker inte det är trist med regelverken och de mer tekniska delarna av mitt arbete.

Att tillsammans med Patrick driva atri Landskapsingenjörer är en rolig resa där jag kan ta tillvara alla mina erfarenheter och som specialist,

ge rådgivning och stöttning i allt från kommunal förvaltning till

skötseln av den lilla samfälligheten.

Jag inspireras av förgängligheten och det ständigt föränderliga i en trädgård. Långsiktigheten i både historien och framtiden på en plats, och hur vi genom hantverket i trädgårdsarbetet kan styra hur trädgården nyttjas och upplevs.

Vetskapen att det alltid finns något nytt att lära är det som får mig att älska mitt arbete!

atri Landkapsingenjörer AB
 

Patricia 0709 60 05 85
Patrick 0709 60 05 89

info@atriab.se                         Org.nr. 556954-1112                            Bankgiro: 518-4627                      Innehar F-skattsedel

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now