Upphandling av markskötsel

 

atri Landskapsingenjörer är vana att arbeta som upphandlingsstöd vid framtagning de olika delarna i ett förfrågningsunderlag i upphandling av markskötsel. Vi arbetar alltid med branschspecifika regelverk såsom ABFF och Aff-definitioner.

Skötselbeskrivning

Årstidsväxlingar och växtmaterialets utveckling ger oss ständigt nya utmaningar och variationer i trädgården. En kontinuerlig skötsel är nödvändig för att bibehålla trädgårdens värde och uppnå de kvaliteter som efterfrågas.

I en skötselbeskrivning beskrivs den skötsel som ska utföras. Ogräsrensning, gräsklippning, gödning, delning av perenner och snöröjning är självklara delar i en skötselbeskrivning där skötselnivå och skötselintervall beskrivs.

Vi hjälper dig ta fram en skräddarsydd skötselbeskrivning anpassad efter den skötsel som just din anläggning behöver.

Övergripande tjänstekrav och tekniska specifikationer

En tydlighet i de tjänster som önskas vid en upphandling är avgörande för att få ett bra samarbete med sin nya utförare. atri Landskapsingenjörer anpassar alltid de övergripande tjänstekrav som beskriver administrativa arbetsuppgifter, gränsdragningar, krav på kvalitet och miljö, kompetens, utförandetider och ersättningsformer efter de behov som finns i din verksamhet.

 

Vi tar även fram upphandlingsföreskrifter, kontraktsformulär, mängdförteckningar och à-prislistor som ger helheten i ett komplett förfrågningsunderlag.