Uppdrag

Lär känna atri Landskapsingenjörer bättre genom våra referenser och uppdrag.

Här kan du se en del av de arbeten vi gjort. 

Besiktningsuppdrag

Vi arbetar fortlöpande med besiktningsuppdrag av olika karaktär såsom entreprenadbesiktningar, besiktning av markskötsel, säkerhetsbesiktning av lekplatser och utegym. 

Haninge kommun

2019-2020 Projektstöd som vikarierande landskapsingenjör.

Projektledare för projektet Gräs 2020, framtagning av nya strategier för kommunens gräsklippning med fokus på biologisk mångfald.

Upprättande av skötselbeskrivningar för kommunens parkskötsel enl. ABFF 15.

Framtagning av Drift- och underhållsplaner för kommunens lekplatser.

Uppföljning av garantiskötsel.

Sundbybergs kommun

2019-2020 Projekteringsledare för parker i exploateringsprojekt av Ursviks västra delar.

Projektledare för ”grönytegrupp” med beredning av frågor och strategiska beslut rörande gröna frågor på allmän platsmark.

2017-2020 Vikarierande landskapsingenjör. Uppföljning av markskötsel, tansvarig för kommunens träd.  

 

2017 och 2019 Upphandlingsstöd vid framtagning av FFU enligt ABFF 15 i upphandling av del av kommunens parkskötsel.

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna

2020 Framtagning av projekteringsanvisningar för Utemiljö. Ett styrdokument för projektörer vid ny- och ombyggnation av bostadsgårdar, innefattande texter och vägeldning i växt- och materialval, dimensionering, barnkonventionen, tillgänglighet och trygghet i utemiljö.

Svefa

2018-2019 Besiktningsman vid inledande statuskontroll av drygt 100 skolgårdar och förskolegårdar

i funktionsstyrd driftentreprenad åt Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

Danderyds kommun

2017 Projektstöd för uppföljning av kommunens markskötsel och besvarande av kundärenden från medborgare.

 

Nacka kommun

2016–2017 Tekniskt stöd vid framtagning av tre separata FFU enligt ABFF 15, vid upphandling av

skötsel och tillsyn av Nacka kommuns grönytor, bad- och lekplatser.

 

2016 Framtagning av FFU enligt ABFF 15 vid upphandling av tömning av sopbehållare.

 

2014–2017 Vikarierande parkingenjör. Daglig kontakt med medborgare och entreprenörer,

kontroll av markskötsel, budgetarbete och driftmöten.

Dokumenterade avslutande statuskontroller vid entreprenadslut. Uppstartssyn och implementering

av nya skötselentreprenörer för drift och förvaltning.

 

Inventering av skötselytor för framtagning av skötselkartor. 

 

Svevia

2014-2020 Lekplatsbesiktningsman vid säkerhetsbesiktning av ett åttiotal lekplatser inom Farsta

och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. 

 

2016-2019 Lekplatsbesiktningsman vid säkerhetsbesiktning av cirka 60 lekplatser inom

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

 

 

Skolfastigheter i Stockholm AB SISAB

2016–2017 Vikarierande marktekniker. Uppföljning av markskötsel och implementering av nya skötselentreprenörer för drift och förvaltning.

 

2016 Tekniskt stöd vid framtagning av Särskilda föreskrifter, Skötselbeskrivning och Prisformulär

enligt ABFF 12, vid upphandling av markskötseln av SISABs 400 förskolor och 190 grund-

och gymnasieskolor.

 

Svenska Bostäder

2017 Beställarstöd som vikarierande trädgårdssamordnare i distrikt Järva.

 

2015–2016 Besiktningsman vid kvalitetskontroller av marskötsel, och säkerhetsbesiktning av 

lekplatser inom distrikt Västerort och Järva.

 

2014 Inventering av lekplatser i distrikt Västerort.

 

Hälsovårdens samfällighet

2015 Framtagning av FFU för skötsel av samfällighetens mark och gemensamhetsanläggningar enligt ABFF 12 inkluderande Särskilda föreskrifter, Tekniska arbetsuppgifter, Gränsdragningslista, Upphandlingsföreskrifter, Anbudsformulär, kartmaterial och snöröjningsplan.

 

 

 

 

 

 

Hör gärna av dig för kontaktuppgifter till personliga referenser!

atri Landkapsingenjörer AB
 

Patricia 0709 60 05 85
Patrick 0709 60 05 89

info@atriab.se                         Org.nr. 556954-1112                            Bankgiro: 518-4627                      Innehar F-skattsedel

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now