Besiktning av markskötsel 

 

Till alla våra uppföljningar och kontroller lämnar vi ett skriftligt protokoll med bilder som ger dig en bra överblick av statusen i anläggningen.

 

Kvalitetskontroll

Med en regelbunden uppföljning kommer kvaliteten i din markskötsel höjas. På en kvalitetskontroll tittar vi på hur skötseln är utförd i förhållande till skötselbeskrivningen. Vi noterar eventuella brister och kan också lämna förslag på åtgärder som kan effektivisera din skötsel.

Kvalitetskontroller kan göras på hela bestånd eller genom stickprov på utvalda platser.

Frekvens och omfattning kan varieras efter årstid, skötselmoment och behov.

 

Inledande statuskontroll

En statuskontroll vid början av en skötselentreprenad möjliggör en god start och ett gott samarbete med din utförare. På statuskontrollen tittar vi på om anläggningen uppnår önskad nivå och dokumenterar sådant som behöver en åtgärd för att din nya utförare ska kunna göra ett gott arbete.

Lika viktigt är det vid avslut av en entreprenad att göra en avslutande statuskontroll. Då tittar vi på hur markskötseln utförts så att anläggningen lämnas i gott skick till nästkommande utförare.

Uppföljning av garantiskötsel

Garantiskötseln ger dig en god etablering av växtmaterialet den första tiden efter anläggning av en gård, park eller motsvarande. Utan en bra garantiskötsel är det svårt att uppnå önskat resultat av nyanläggningen, detta gör det ännu viktigare med uppföljning. Med en professionell kontroll kan vi hjälpa dig att säkra resultatet av din nyinvestering. 

 

atri Landkapsingenjörer AB
 

Patricia 0709 60 05 85
Patrick 0709 60 05 89

info@atriab.se                         Org.nr. 556954-1112                            Bankgiro: 518-4627                      Innehar F-skattsedel

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now